KAM KRÁČÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR? A KAM CHCEME, ABY KRÁČELA?

16.04.2018
DSC_0853

100 let sociální práce je významným mezníkem


Dne 12. 4. 2018 se v prostorách Primátorského salonku Staroměstské radnice uskutečnila jedna z plánovaných aktivit spojených s výročím 100 let sociální práce v návaznosti na 100 let vzniku ČR a to odborný kulatý stůl s motem jednání hledání SPOLEČNÁ VIZE – KAM KRÁČÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR? A KAM CHCEME, ABY KRÁČELA? Toto setkání organizovala Vyšší odborná škola sociálně právní pod záštitou hlavního města Prahy, kterou přejala radní Ing. Mgr. Irena Ropková.


Setkání se zúčastnili instituce a odborníci z řad vzdělavatelů v sociální práci:  Vyšší odborná škola sociálně právní Praha, známá více pod názvem „Jahodovka“, Univerzity Karlovy – Katedry sociální práce, Asociace vzdělavatelů v sociální práci; Profesní střechy sociálních pracovníků: Společnost sociálních pracovníků, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků; Gestor sociální práce  MPSV a další hosté.


Cílem setkání bylo hledat a vytvářet koncensus pro cestu, po které by se mohla a měla ubírat sociální práce v ČR.


Zástupci výše uvedených odborných institucí vytvořili společný prostor pro diskusi nad aktuálními tématy v sociální práci: postavení a společenská prestiž sociálních pracovníků, vzdělávání sociálních pracovníků, formy sdružování sociálních pracovníků a vzájemnou participaci v uvedených tématech.  Vzájemná shoda panovala například v potřebě sdružování sociálních pracovníků a základních pilířích jejich vzdělání.


Tato akce tak navázala na jednu z prvních aktivit společného cyklu k 100 letům sociální práce, kterou byla oslava Světového dne sociální práce, 20. 3. 2018 v Brně.


Další odborné akce na podporu významu sociální práce se budou konat v průběhu celého roku 2018 a budeme o nich rádi informovat.Za organizátory: Mgr. Monika Havlíčková a Ing. Milan Johanis

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu