SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY II

Úterý 3. 10. 2017

v prostorách JAHODOVKY

Odborná konference byla zaměřena na platformy sdružování sociálních pracovníků/pracovnic  a na etiku v praxi sociálních pracovníků/pracovnic.

Cílem bylo  reflektovat aktuální etická témata a získat informace a poznatky o formách sdružování sociálních pracovníků/pracovnic v ČR.

Záštitu nad konferenci převzala Mgr. Michaela Marksová, ministrany práce a sociálních věcí.

Konference se zúčastnilo 180 sociálních pracovnic/pracovníků z celé ČR.

Konference se konala za finanční podpory: Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy.


Hlavním partnerem byla Ondrášovka.Zpětné vazby od účastníků byly pozitivní. Účastníci ocenili odborný program konference, primárně workshopovou část, která se týkala etiky v sociální práci.S ohledem na pozitivní vazby účastníků a i celkovou atmosféru konference se vedení VOŠSP rozhodlo zrealizovat v roce 2018 další odbornou konferenci SOCIÁLNÍ PRÁCE TED A TADY III.

 


Připravili jsme pro Vás i výstupy z odborné konference. Výstupy lze stáhnout na odkazech níže:
sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu