SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY III

ODBORNÁ KONFERENCE

REALIZACE: 2. 10. 2018

MÍSTO KONÁNÍ: VOŠSP Praha 10Odborná konference je součástí 3. řady odborných konferencí pořádaných pod názvem Sociální práce TEĎ a TADY.


První dvě konference z této řady se těšily značnému zájmu účastníků, a to především ze stran sociálních pracovníků, a setkaly se s příznivou odezvou a  kladným hodnocením.  Z tohoto důvodu se naše škola rozhodla v této odborné aktivitě pokračovat.


Tématem uvedené konference byla  evaluace prezentace výsledků sociální práce.


Primárním cílem konference bylo popsat nástroje, možnosti, jak sociální pracovník sleduje a vyhodnocuje sociální práci, diferenciaci kritérií pro úspěšné hodnocení případové nebo skupinové práce s klientem, podle cílových skupin.


Odborný program této konference byl opět členěn na dvě části: přednáškovou a práci ve skupinách – workshopy. V rámci workshopů pak účastníci pomocí specifických technik (facilitace, brainstorming, zpětné vazba aj.) a na základě vlastních zkušeností a znalostí docílí výstupy z výše uvedených pracovních skupin, které jim dopomáhají  v řešení reálných situací ve výkonu jejich činnosti či jejich odborné praxi. Výstupy z pracovních skupin byly následně prezentovány,  v závěru konference s možností následné diskuze.


Byla předpokládaná účast  180 – 230 účastníků/konference.


Odborná konference byla zajištěna odborníky z  praxe – viz program. Dílčím cílem naší odborné konference je snaha, aby přednášející byli:  sociální pracovníci.Mgr. Monika Havlíčková
Organizátorka odborné konference
Kontakt: monika.havlickova@vossp.cz

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu