sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu

Autor: Naděžda Kosová; rok vydání: 2015, VOŠSP, 293 Kč. Skripta popisují základní termíny korespondence, zásady jednotné úpravy dokumentů a pravidla pro psaní obchodních a úředních dopisů, písemností při plnění kupní smlouvy, provozní agendy a elektronické komunikace.

Učební text: Sociální práce s osobami se zdravotním postižením Autor: Vrtišková Marie, PhDr. Vydavatel: Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Rok vydání: 2014 Rozsah učebního textu: 69 stran vč. příloh Cena: 279,00 Kč Obsah učebního textu: Úvod Zdraví a nemoc Občané se zdravotním postižením v České republice Zdravotní postižení v historickém kontextu Terminologie a klasifikace zdravotního postižení Život se […]

Nabízíme našim studentům, pedagogům a studentům jiných vzdělávacích institucí, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, zdravotnickým pracovníkům a všem zájemcům o aktuální zdravotnickou a sociální oblast: Autor učebního textu: Vrtišková, Marie, PhDr. 2014. Vydavatel: VOŠSP, Praha 10 Nakladatel: Tribun EU s. r. o. Brno ISBN978-80-87779-11-8 Rozsah: 78 stran formátu A4 Cena: 257,00 Kč Studijní text Zdravotní […]

Autor: Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D., rok vydání 2013, VOŠSP 198Kč. Skripta k předmětům zabývajícím se sociální problematikou zaměřenou na práci se seniory.

Autor: PhDr. Marie Vrtišková, rok vydání 2009, VOŠSP 350Kč. Skripta k předmětům zaměřených na sociální problematiku.

Autor: PhDr. Marie Vrtišková, rok vydání 2011, VOŠSP 350Kč. Skripta k předmětům zaměřených na sociální problematiku, navazují na 1. díl stejnojmenných skript.