Účast na akcích, které pomáhají


Klokánek Štěrboholy


Rádi bychom touto cestou za náš Klokánek poděkovali všem studentům, učitelům a dalším zúčastněným, kteří nás přišli podpořit na 4. ročník benefičního běhu pro dobrou věc Harfandění 2016. I díky Vaší účasti se letošní ročník stal rekordním nejenom v počtu běžců, ale hlavně ve „vyběhané“ částce. Během odpoledne bylo na podporu Fondu ohrožených dětí – Klokánků uběhnuto 5 757 koleček kolem Galerie Harfa a díky tomu mohl předseda FOD pan Vaněk po skončení akce slavnostně převzít šek na 575 700 Kč, tedy na téměř dvojnásobnou částku než v loňském ročníku.


Věříme, že i Vy jste odcházeli spokojení z hezky prožitého odpoledne, potěšení z účasti na dobré věci a doufáme, že se s Vámi opět setkáme při dalších podobných příležitostech.


Radka Šindlerová


__________________________________________________________________________


TYFLOSERVIS


Dobrý den,

 

ráda bych Vám poděkovala za spoluúčast na sbírce Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých, za vstřícný přístup a podporu při oraganizaci této sbírky.

Dále bych Vás chtěla požádat o spolupráci i na dalším ročníku sbírky Bílá pastelka. Podrobnější informace ohledně dalšího ročníku Vám sdělíme během června příštího roku.

 

S přátelským pozdravem

 

Kristýna Pišlová

za krajské středisko Tyfloservisu o.p.s.

__________________________________________________________________________


Celostátní odborná konference sociálních kurátorů


Vážený pane řediteli, 

Chtěl jsem Vám touto formou poděkovat za uvolnění Vaší kolegyně PhDr Marie Vrtiškové na XII. Celostátní odbornou konferenci sociálních kurátorů, která se konala 12 – 13. 9 v Přední Labské. 
Zároveň bych jí chtěl ocenit, protože její příspěvek byl opravdu velmi přínosný a poutavý. Nejenom její erudovaností v oblasti metod sociální práce, ale i propagací vzdělávání sociálních pracovníků formou vyšší odborné školy.  Jsem přesvědčen, že především pro absolventy vyšších odborných škol, kteří jsou srovnatelní, néli kvalitnějšími odborníky v praxi, je důležité aby nezískali dojem, že když nemají vysokou školu, tak je to pro ně určitý handicap. Paní doktorka právě svým projevem na vysoké úrovni dokázala působivě a přesvědčivě obhájit tento stupeň vzdělání a tím mu dát i kredit, který nepochybně má. Doufám, že to nevyznívá formálně. Celkově na její příspěvek bylo hodně pozitivních ohlasů. Budu se těšit na další spolupráci s Vámi a Vaší školou. 

Přeji hezký den.Pavel Pěnkava


__________________________________________________________________________VOŠ sociálně právní v Praze spolupracuje s odborníky z kanceláře Veřejného ochránce práv v Brně, zejména s garantkou sociálně právní ochrany dětí Mgr. Evou Hilšerovou.


http://www.bulletin-advokacie.cz/dusledky-zruseni-povinne-verejne-sluzby-ustavnim-soudem = foto. A erudovaný článek!


O zaměření výuky na naší škole paní Mgr. Eva Hilšerová míní, že je velkým přínosem propojení sociální a právní oblasti. Usuzuje tak ze své každodenní praxe, ve které přichází do kontaktu s činností sociálních pracovnic z OSPODU (Orgánu sociálně právní ochrany dětí) z různých regionů České republiky.

„Práce sociálních pracovnic, se kterými přicházím do styku, je velmi náročná. Vážím si, jakým způsobem řeší jednotlivé případy odborně, ale i lidsky. Představte si konkrétní případ, kdy pedagog oznámí na OSPOD sociální pracovnici, že má podezření na týrání žáka v rodině. Sociální pracovnice musí neprodleně obezřetně zmapovat rodinnou situaci. Současně spolupracovat se školou, dětským lékařem, Policií ČR, soudy, někdy i s médii a blízkým okolím rodiny. Vnímám jako naprosto nezbytnou vysoce kvalitní přípravu na škole, neboť sociální pracovnice musí dbát na práva dítěte, rodiče a dalších zúčastněných. Následky chybných rozhodnutí sociálních pracovnic v reálném životě bohužel mohou mít katastrofální následky.

Věřím, že tato škola může studentky a studenty připravit odborně i lidsky na adekvátní úrovni pro tak zodpovědnou práci“.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu