Školská rada

Od roku 2005 je při naší škole zřízena školská rada. Je složena ze zástupců zřizovatele školy (Hlavní město Praha), ze zástupců pedagogických pracovníků školy a ze zástupců studentů školy.


Kromě zástupců zřizovatele jsou členové školské rady voleni. Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Zejména projednává a schvaluje školní řád, výroční zprávu o činnosti školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.


Na škole pracuje šestičlenná školská rada ve složení:


PhDr. Hana Delongová Předsedkyně školské rady
Zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Jaroslav Konůpek Zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Tomáš Ján Zástupce zřizovatele
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D. Zástupce zřizovatele
Michaela Kahounová Zástupce studentů
Milena Bláhová Zástupce studentů

Kontakty:

E-mailová adresa školské rady – hana.delongova@vossp.cz

Schránka důvěry školské rady – umístěna v objektu E školy.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu