sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu

Úřední deska

Ochrana osobních údajů a GDPR

Veškeré osobní údaje poskytované subjekty údajů jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a s nařízením GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Organizace Vyšší odborná škola sociálně právní je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů „správcem osobních údajů“ a jakožto správce je shromažďuje, uchovává a využívá pro výkon své činnosti. Naše organizace nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je  uchazeči o studium, studenti, zákazníci, partneři, uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, návštěvníci atp. sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě přihlášky, dotazníku, ankety, registrace, rezervačního formuláře, tel. hovoru, e-mailové zprávy, písemného souhlasu apod.

Organizace stanovila svého „pověřence pro ochranu osobních údajů“, veškeré dotazy ohledně ochrany a zpracování osobních údajů prosím směřujte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Služby pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši školu vykonává společnost BDO Advisory s.r.o., IČ 272 44 784, Karolinska 661/4, 186 00 Praha 8.

Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů je Mgr. Eva Šmídová.

tel: 731 609 403

email: gdpr@bdo.cz