Povinné informace o subjektu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Název

Vyšší odborná škola sociálně právní


2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena hlavním městem Prahou, jako příspěvková. Důvodem zřízení je zřízení instituce pro poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech vedoucích k dosažení vyššího odborného vzdělávání v oblasti sociální práce.3. Organizační struktura k 1. 12. 2018

Ředitel školy Ing. Milan Johanis
Zástupkyně statutárního orgánu Ing. Lenka Pecková
Zástupkyně ředitele školy pro úsek pedagogický a personální Ing. Lenka Pecková
Zástupkyně ředitele školy pro úsek odborné praxe Mgr. Monika Havlíčková
Zástupkyně ředitele školy pro úsek ekonomický Alena Dřízalová
Zástupkyně ředitele školy pro úsek provozní Alena Dřízalová
Zástupkyně ředitele školy pro úsek Profesní institut Ing. Mgr. Iveta Turková
Asistentka ředitele školy Štěpánka Kopřivová, 272 661 202
Vedoucí ekonomického úseku Bc. Jaroslava Babková
Vedoucí týmu odborných praxí Mgr. Monika Havlíčková
Vedoucí studijního odboru Mgr. Jaroslava Kosová
Referentka studijního odboru Petra Kolínská, DiS., Jana Zahrádková
Asistentka zástupkyně školy pro úsek pedagogický a personální Jana Knapová
Asistentka zástupkyně pro úsek Profesní institut Jarmila Kaucká
Hospodářka školy Eva Dvořáková
Pracovník BOZP Ing. Aleš Pecka
IT správa rozvrhu a třídních knih Ing. Jaroslav Konůpek
Knihovnice PhDr. Marie Vrtišková, PhDr. Hana Delongová
Služba – IT Ing. Antonín Dvořák
Školník Mečislav Kvarda
Služba – úklid
budova E, F, G Iryna Vari
budova A Kateřina Kopecká
budova H Jana Zajíčková

4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vyšší odborná škola sociálně právní

Jasmínová 3166/37a

106 00 Praha 10


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vyšší odborná škola sociálně právní

Jasmínová 3166/37a, Praha 10


4.3 Úřední hodiny

podatelna

 • Po-Čt 8:00 – 16:00 h
 • Pá 8:00 – 12:00 h

studijní odd.

 • Po-Čt 7:45 – 8:00, 10:45 – 12:00, 15:00 – 16:00 h
 • Pá 10:45 – 12:00 h

4.4 Telefonní čísla


4.5 Číslo faxu

 • Organizace faxem nedisponuje.

4.6 Adresa internetové stránky


4.7 Adresa e-podatelny


4.8 Další elektronické adresy


5. Případné platby lze poukázat

 • číslo bankovního účtu: 43-5910360227/0100

6. IČO

 • 61 385 395

7. DIČ

 • CZ61385395 – Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů


8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání – písemně do podatelny v úředních hodinách viz. body 4.2. a 4.3


11. Opravné prostředky        

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení organizace. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí,pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


12. Formuláře


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předskolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

14. Předpisy

14.1.  Nejdůležitější používané předpisy


14.2. Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací


15.2.  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • žádné

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenční smlouvy

 • žádné

16.2. Výhradní licence

 • žádné

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu