Zřizovací listina

http://www.vossp.cz/wp-content/uploads/2015/05/Z%C5%99izovac%C3%AD-listina-1.9.2014.pdf

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu