Organizace odborné praxe 2015/2016PRŮBĚŽNÁ ODBORNÁ PRAXE (únor-květen 2017)

SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE (1.6.2017 – 21.6.2017)Vzdělávací program Sociální práce


1.ročník

 • Termín realizace souvislé odborné praxe: 1.6.2017 – 21.6.2017
 • Celková hodinová dotace: 90 hodin odborné praxe
 • Informace studentům budou sděleny v únoru 2017


2.ročník

 • Termín realizace průběžné odborné praxe: 6.2.2017 – 25.4.2017 (pondělí, úterý, 6hod, denně, 13týdnů, 156hod.)
 • Celková hodinová dotace: 156 hodin odborné praxe

 • Termín realizace souvislé odborné praxe: 1.6.2017-21.6.2017
 • Celková hodinová dotace: 90 hodin odborné praxe


3.ročník

 • Termín realizace průběžné odborné praxe: 2.2.2017 – 5.5.2017  (čtvrtek, pátek, 6hod. denně, 14 týdnů)
 • Celková hodinová dotace: 168 hodin odborné praxe


Povinnosti studenta:

 • dodržet  stanovená data zápisu na odbornou praxi a termíny s tím související,
 • přihlásit se v systému ISVOŠ na průběžnou odbornou praxi, neplatí pro souvislou odbornou praxi
 • vybrat si přednostně zařízení z nabídky v ISVOŠ
 • studenti 2.ročníku (Sociální práce) mají i nadále povinnost vykonat průběžnou odbornou praxi na SPO (pokud nerealizovali tuto praxi v ZS)
 • odevzdat potvrzení o přijetí na odbornou praxi „svému“ pedagogovi/supervizorovi, dle zařazení do předmětu Supervizní seminář k odborné praxi
 • zajistit si podpis „Dohody o spolupráci při zabezpečení odborné praxe“ odpovědnou osobou
  v daném zařízení a podepsanou Dohodu odevzdat  Mgr. Havlíčkové

 Vzdělávací program Sociální pedagogika


1.ročník


 • Termín realizace souvislé odborné praxe: 1.6.2017 – 21.6.2017
 • Celková hodinová dotace: 90 hodin odborné praxe
 • Informace studentům budou sděleny v únoru 2017


2.ročník


 • Termín realizace průběžné odborné praxe:  6.2.2017 – 25.4.2017 (pondělí, úterý, 6hod, denně, 13týdnů, 156hod.)
 • Celková hodinová dotace: 156 hodin odborné praxe
 • Termín realizace souvislé odborné praxe:  1.6.2017 – 21.6.2017
 • Celková hodinová dotace: 90 hodin odborné praxe

3.ročník


 • Termín realizace průběžné odborné praxe: 2.2.2017 – 5.5.2017 (čtvrtek, pátek, 6hod. denně, 14 týdnů)
 • Celková hodinová dotace: 168 hodin odborné praxe

 


Povinnosti studenta:

 • dodržet  stanovená data zápisu na odbornou praxi a termíny s tím související,
 • přihlásit se v systému ISVOŠ na průběžnou odbornou praxi, neplatí pro souvislou odbornou praxi
 • vybrat si přednostně zařízení z nabídky v ISVOŠ
 • odevzdat potvrzení o přijetí na odbornou praxi „svému“ pedagogovi/supervizorovi, dle zařazení do předmětu Supervizní seminář k odborné praxi
 • zajistit si podpis „Dohody o spolupráci při zabezpečení odborné praxe“ odpovědnou osobou
  v daném zařízení a podepsanou Dohodu odevzdat Mgr. Havlíčkové
O organizace a realizaci průběžné odborné praxe v ZS 2017 ( září – prosinec 2017), budou  studenti budoucího 2+3r, SP+SPED, informování v únoru 2017.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu