Důležitá upozornění _____________________________________________________________________________

Pedagogické a psychologické poradenství pro studenty VOŠSP


PhDr. Zdeňka Fialová, CSc.

 

Kde?

 • VOŠ sociálně právní
 • Jasmínová 3166/37a, Praha 10
 • Pavilon G, kabinet číslo 25

Kdy?

 • Středa 13,40 – 15,10 (lichý týden)
 • Středa  9,40 – 11, 10 (sudý týden)
 • Po dohodě možný i jiný termín.

Kontakt

 • Telefon:   +420 272 681 100          
 • E-mail:     fialova@vossp.cz


Zaměření poradenství


Studijní poradenství

 • Pomoc při řešení studijních problémů
 • Pomoc při hledání vhodného studijního stylu

Poradenství zaměřené na řešení osobních problémů

 • Pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
 • Pomoc v obtížné životní situaci

Poradenství při zvládání stresu

 • Pomoc při úzkosti a trémě
 • Nácvik relaxace

Několik slov o sobě

Dovolte, abych o sobě napsala několik slov. Jmenuji se Zdeňka Fialová a vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK v Praze. Absolvovala jsem řadu psychologických kurzů zaměřených na řešení konfliktů, komunikaci, diagnostiku, poradenství a psychoterapii. Mám více než desetiletou praxi v Pedagogicko-psychologické poradně zejména při řešení studijních a vztahových obtíží.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu