FAQJak probíhá výuka na škole?


Výuka většinou probíhá od 8:00 do odpoledne. Předměty jsou v devadesátiminutových blocích. Denní forma studia má výuku zpravidla každý den, v kombinované formě studia probíhá výuka jeden pracovní den týdně.
Jaká je praktická část studia?


Denní studium

V prvním ročníku studenti chodí jednou za čtrnáct dní v doprovodu pedagoga na exkurze do organizací působících v sociální sféře (kojenecký ústav, diagnostický ústav, Klokánek, domovy pro seniory, ústav sociální péče, azylové domy apod.). Na konci prvního ročníku pak studenti absolvují třítýdenní praxi v organizaci dle vlastního výběru.
V druhém a třetím ročníku mají studenti v týdnu dva dny praxe a tři dny výuky. Praxe probíhá buď na úřadech městských částí, nebo v nestátních organizacích. Praxi si studenti vybírají podle svého zájmu z nabídky odborných praxí. Jednou za čtrnáct dní se studenti schází na supervizních seminářích, kde mají možnost konzultovat své dojmy a poznatky z praxe.


Kombinované studium

Studenti kombinované formy absolvují v prvním a druhém ročníku praxi v zařízení dle svého výběru. Praxe probíhá v období červen až srpen. Vzhledem k tomu, že studenti kombinované formy jsou zpravidla zaměstnáni, je jim konání praxe uzpůsobeno a není povinností vykonat souvislé tři týdny praxe, ale za dané období splnit 90 hodin.
Více informací naleznete zde
A co se týče klasifikace?


Během zkouškového období na konci zimního a letního období probíhají zkoušky a zápočty. Většina zkoušek a zápočtů probíhá ústní formou u pedagoga, který studenta daný předmět učil. Může tedy přihlédnout ke studentově aktivitě a vlastní iniciativě v předmětu.
Kdo patří mezi pedagogy ve škole? Podílí se na výuce i odborníci z praxe?


Některé, zejména více teoretické, předměty zajišťují pedagogové ze školy. Předměty zaměřené více prakticky (věnující se etnickým menšinám, drogové problematice, sociálním patologiím apod.) vyučují i externisté pracující v organizacích, které se dané problematice věnují.
Jsou ve škole nějaké nepovinné předměty?


V současnosti škola studentům nabízí výuku znakového jazyka, tělovýchovná cvičení Jogalates a psaní všemi deseti na elektronické klávesnici.
Nabízí škola ubytování?


Škola ubytování nezajišťuje, na dotaz Vám může studijní oddělení přeposlat emailem nabídky ubytování, které jsou škole zasílány.Je možnost stravování ve škole?


Během polední přestávky mohou studenti chodit na oběd do blízké základní školy, kde mají na výběr ze dvou jídel za cenu 30,- Kč. Mimo to jsou ve škole automaty na čaj a kávu, nealkoholické nápoje a automat s bagetami a cukrovinkami.
Pracuji v sociální sféře, ale nový Zákon o sociálních službách mi nařizuje, abych si zvýšil/a vzdělání.


Kromě denního studia je ve škole možnost kombinovaného studia, které je určeno zejména pro ty, kteří pracují a chtějí si zvýšit kvalifikaci.
Škola rovněž začíná pořádat vzdělávací kurzy pro pracovníky ze sociálních služeb, např. skupinová supervize aj. (viz www.vossp.cz).
Jaký je poplatek za přijímací řízení?


Přijímací řízení není zpoplatněno.
Jak probíhá přijímací řízení na škole?


Povinnými kritérii k přijetí jsou: podepsaná přihláška, výsledky studia na střední škole – maturitní vysvědčení, a zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením. Přijímací zkouška se nekoná, podklady jsou vyhodnocovány na konci června.

Více informací naleznete v sekci přijímací řízení
Mám velmi dobrou znalost cizího jazyka/mám mezinárodní jazykové certifikáty. Bude mi studium cizího jazyka na VOŠ přínosem?


Studium cizího jazyka na VOŠSP je zaměřeno především na problematiku sociální práce a sociální pedagogiky. Jedná se například o téma domácího násilí, rasismu, lidských práv, seniorů, manželství a rozvodu, adopce a pěstounské péče, drogové problematiky.
Na střední mi cizí jazyk moc nešel. Mám se čeho bát?


Studium na VOŠ předpokládá určitou základní znalost jednoho cizího jazyka. Vysoká úroveň znalosti není nutná, ale požaduje se, aby se studenti během studia naučili komunikovat v cizím jazyce o problematice sociální sféry.
Jak se mohu uplatnit po absolvování VOŠ?


Studenti se mohou uplatnit v širokém spektru organizací působících v sociální sféře (např. práce s osobami se závislostmi, práce se sociálně vyloučenými osobami, se seniory, v diagnostických a výchovných ústavech, krizových centrech, poradnách), na odborech městských úřadů jako je OSPOD, oddělení sociální prevence nebo kurátoři pro mládež, nebo i ve školských zařízeních. Někteří z našich bývalých studentů založili i vlastní neziskové organizace.
Uplatnění našich absolventů a jejich hodnocení od zaměstnavatelů je dle zkušeností velmi dobré, k čemuž pomáhá i intenzivní odborná praxe během studia. O odborné praxi si studenti vedou přehled ve svých portfoliích.
Stojí studium na Vyšší odborné škole sociálně právní za to?


Určitě, pokud chcete během studia získat mnoho teoretických znalostí i praktických zkušeností v rychle se rozvíjejícím a zajímavém oboru sociální práce a sociální pedagogiky.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu