Organizace výuky ve školním roce 2019/2020

Denní forma


V oboru Sociální práce i Sociální pedagogika bude ve školním roce 2019/2020 probíhat výuka denně podle daného rozvrhu.


Zápis ke studiu se pro oba obory uskuteční v pondělí 2. září 2019. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné i elektronické formě.


Kombinovaná forma


V oboru Sociální práce bude ve školním roce 2019/2020 probíhat výuka 1. ročníku vždy ve čtvrtek od 8:00 do cca 18:30 hod. podle daného rozvrhu. Docházka musí být splněna na min. 75% z reálně odučených hodin.


Zápis ke studiu se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2019. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné i elektronické formě.V oboru Sociální pedagogika bude ve školním roce 2019/2020 probíhat výuka 1. ročníku vždy v pátek od 8:00 do cca 18:30 hod. Docházka musí být splněna na min. 75% z reálně odučených hodin.


Zápis ke studiu se uskuteční v pátek 6. září 2019. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné i elektronické formě.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu