Termíny přijímacího řízeníZápis i výuka 1. ročníků denní i kombinované formy studia začíná již v prvním zářijovém týdnu 2018


 1. kolo přijímacího řízení
  Povinné elektronické přihlášky se přijímají od 1. února do 31. května 2018.

Tištěné přihlášky s povinnými přílohami se přijímají až do 22. června 2018.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 28. června 2018 v 16:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz, zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 29. června 2018.
 • Písemnou pozvánku k zápisu obdrží přijatý uchazeč poštou a e-mailem do 28. srpna 2018.

 1. kolo přijímacího řízení
  bude vyhlášeno pouze v případě nenaplnění kapacity prvního kola.

Povinné elektronické přihlášky se přijímají od 1. července do 13. srpna 2018 do 15:00.

Elektronická předregistrace probíhá od 1. června 2018


Tištěné přihlášky s povinnými přílohami se přijímají až do 17. srpna 2018.


Výsledky budou zveřejněny 23. srpna 2018 v 16:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz, zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč u zápisu ke studiu
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 30. srpna 2018.
 • Informace o termínu a průběhu zápisu obdrží přijatý uchazeč e-mailem 28. srpna 2018.

 1. kolo přijímacího řízení
  bude vyhlášeno k doplnění kapacity 1. ročníku a dle aktuální situace v počtu zapsaných uchazečů ke studiu.

Povinné elektronické přihlášky se přijímají od 3. do 17. září 2018 do 15:00.

Elektronická předregistrace probíhá od 14. srpna 2018


Tištěné přihlášky s povinnými přílohami se přijímají až do 21. září 2018.


Výsledky budou zveřejněny 26. září 2018 v 16:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz, zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně v prvním říjnovém týdnu 2018. Přijatý uchazeč se současně zapíše ke studiu.
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 2. října 2018.
 • Informace o termínu a průběhu zápisu obdrží přijatý uchazeč e-mailem 26. září 2018.

 1. kolo přijímacího řízení

V případě nenaplnění kapacity 1. ročníků po 3. kole přijímacího řízení může být vyhlášeno i 4. kolo přijímacího řízení.

 


______________________________________________________________________
Související odkazy:
Informace poskytuje studijní oddělení VOŠSP Praha 10

e-mail: studijni@vossp.cz
telefon: +420 272 661 203

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu