Termíny přijímacího řízeníZápis i výuka 1. ročníků denní i kombinované formy studia začíná již v prvním zářijovém týdnu 20171. kolo přijímacího řízení
Povinné elektronické přihlášky se přijímají od 1. února do 31. května 2017.


Tištěné přihlášky s povinnými přílohami se přijímají až do 21. června 2017.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny 27. června 2017 v 16:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz, zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 30. června 2017.
 • Písemnou pozvánku k zápisu obdrží přijatý uchazeč poštou a e-mailem do 25. srpna 2017.

2. kolo přijímacího řízení
bude vyhlášeno pouze v případě nenaplnění kapacity prvního kola.


Povinné elektronické přihlášky se přijímají od 1. července do 14. srpna 2017 do 15:00.


Tištěné přihlášky s povinnými přílohami se přijímají až do 18. srpna 2017.


Výsledky budou zveřejněny 24. srpna 2017 v 16:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz , zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč u zápisu ke studiu
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 30. srpna 2017.
 • Informace o termínu a průběhu zápisu obdrží přijatý uchazeč e-mailem 25. srpna 2017.

3. kolo přijímacího řízení
bude vyhlášeno k doplnění kapacity 1. ročníku a dle aktuální situace v počtu zapsaných uchazečů ke studiu.


Povinné elektronické přihlášky se přijímají od 1. do 18. září 2017 do 15:00.


Tištěné přihlášky s povinnými přílohami se přijímají až do 22. září 2017.


Výsledky budou zveřejněny 26. září 2017 ve 20:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz , zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně dne 29. září 2017. Přijatý uchazeč se současně zapíše ke studiu.
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 2. října 2017.
 • Informace o termínu a průběhu zápisu obdrží přijatý uchazeč e-mailem 26. září 2017.

4. kolo přijímacího řízení

V případě nenaplnění kapacity 1. ročníků po 3. kole přijímacího řízení může být vyhlášeno i 4. kolo přijímacího řízení.


Povinné elektronické přihlášky včetně tištěných povinných příloh se přijímají od 2. do 16. října 2017 do 16:00.


Výsledky budou zveřejněny 17. října 2017 ve 20:00 hod. na webových stránkách školy www.vossp.cz , zároveň na veřejně přístupném místě ve škole a současně v informačním systému školy (ISVOŠ, uchazeč uvidí po zadání svého ID).


 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno osobně dne 20. října 2017. Přijatý uchazeč se současně v tento den zapíše ke studiu.
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude uchazeči odesláno poštou do 24. října 2017.
 • Informace o termínu a průběhu zápisu obdrží přijatý uchazeč e-mailem 17. října 2017.

 


______________________________________________________________________
Související odkazy:
Informace poskytuje studijní oddělení VOŠSP Praha 10

e-mail: studijni@vossp.cz
telefon: +420 272 661 203