Výsledky přijímacího řízení

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018


>> Sociální práce denní forma

>> Sociální práce kombinovaná forma

>> Sociální pedagogika denní forma

>> Sociální pedagogika kombinovaná forma