sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu

Výuka cizích jazykůVyučujeme 2 světové jazyky, a to angličtinu nebo němčinu.


Na začátku prvního ročníku studenti podstoupí rozřazující gramatický test, který zjistí jejich úroveň. Předpokládaná úroveň by měla dosahovat úrovně A2 až B1 Evropského výukového rámce. Maturita z jazyka není podmínkou.


Časová dotace pro jazyk je

  • 1. ročník – 2 hodiny týdně
  • 2. ročník a 3. ročník 3 hodiny týdně

Během 3 let jsou vyučována sociálně právní témata v angličtině či němčině (např. rozvod, adopce, sociální služby). Studenti si rozšíří slovní zásobu a znalosti v těchto sociálních problematikách.  Dále dochází k průběžnému testování vybraných gramatických partií. Výstupem jednotlivých semestrů je klasifikovaný zápočet nebo zkouška, kterým předchází písemný test a ve zkouškovém období ústní přezkoušení v rozsahu cca 10-15 minut.


Studenti zlepšují své dovednosti v poslechu, v aktivním a pasivním čtení, v komunikaci a písemném projevu.


Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou z cizího jazyka v rámci tzv. absolutoria. Zkouška trvá 15-20 minut. Má 2 části: student si vylosuje jedno z 25 probraných okruhů, pak následuje obhajoba závěrečné písemné práce v cizím jazyce. Této obhajobě předchází napsání anotace v cizím jazyce.