Anglický jazyk

STUDIUM CIZÍHO JAZYKA NA VOŠSP

Jeden ze dvou jazyků, které můžete na naší škole studovat, je angličtina. Je to jazyk, který nerozlučně patří k našemu současnému životu, jak osobnímu, tak i profesnímu.

 

Několik důvodů proč právě angličtina.

  • Výuka angličtiny probíhá ve skupině při počtu cca 15 studentů v časové dotaci 2‐3 hodiny týdně.
  • Angličtinu u nás můžete studovat v případě, že vaše znalost dosahuje úrovně státní maturity, minimálně úroveň A2 – B1.
  • Vedle odborných témat, která souvisejí se sociální prací a pedagogikou, opakujeme průběžně gramatiku dosahující úrovně střední školy.
  • Naše škola již po několik let organizuje zahraniční stáže v rámci Nadace Cesta ke vzdělání, kdy navštěvujeme sociální zařízení
  • v zemích, kde můžeme uplatnit znalost angličtiny (Anglie, Belgie, Francie, Rakousko).
  • Angličtina je jazyk, bez kterého by mnoho oborů nemohlo fungovat (např. IT, management, finančnictví atd.).
  • Angličtinu využijete i ve svém volném čase (při sledování filmů, práci na počítači, cestování).
  • Znalost angličtiny zvyšuje vaši šanci dostat dobře placenou práci v České republice, ale i v zahraničí.
  • Angličtina je jazyk, kterým mluví miliony lidí na celém světě, dorozumíte se kdekoliv.
  • Angličtina je jeden z nejlehčích jazyků.
sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu