sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu

Vzdělávání pracovníků


Nově spuštěný portál k projektu: www.dvpp-vos.eu


Vyyší odborná škola realizuje projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí“ od 3.11. 2011.


Cílem projektu je podpořit profesní i osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků VOŠ. Specifickým cílem projektu je pak realizace programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol, který prohloubí kvalifikaci pedagogů v oblasti „akademických“ dovedností, metodického vedení studentů a řízení organizace výuky na VOŠ. Tyto kurzy přispějí k posílení terciárního charakteru vzdělávání na VOŠ.


Podmínkou pro účast v projektu je vykonávání pedagogické činnosti u zaměstnavatele, který má sídlo na území hlavního města Prahy.

Program obsahuje šest vzdělávacích modulů:


  • vedení a hodnocení absolventské práce
  • práce se zdrojovou literaturou
  • výzkumné metody
  • prezentační dovednosti
  • tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů
  • mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe

Vedoucí pracovníci VOŠ budou mít možnost se zúčastnit kurzu Fungování informačního systému v organizaci výuky na VOŠ.


Každý z tematických modulů proběhne pětkrát (v pěti bězích, každý běh vždy jednou za semestr). Vzdělávání v rámci programu bude zahájeno v lednu 2012.


Součástí vzdělávacího projektu jsou pro účastníky vzdělávacích modulů dva typy workshopů na téma (v rámci každého běhu proběhnou oba workshopy, tj. vždy jednou za semestr.):


  • Vedení a hodnocení absolventské práce, práce se zdrojovou literaturou a výzkumné metody.
  • Prezentační dovednosti, tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů a mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe.

Získané znalosti a dovednosti budou osvědčeny certifikátem.


Doplňující informace k organizaci projektu a k jeho aktivitám: http://skoly.praha-mesto.cz/Projekty-ESF/


Účast ve vzdělávacím programu je bezplatná a účastníci prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu získají praktické znalosti pro práci se studenty vyšších odborných škol.


Přihlášky k účasti ve vzdělávacím programu a další informace, včetně adresy, na kterou je možné přihlášky zasílat, jsou pro zájemce k dispozici na internetových stránkách: http://skoly.praha-mesto.cz/Projekty-ESF/