Harmonogram kurzů DVPP pro VOŠDALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VOŠ V OBLASTI SPECIFICKÝCH KOMPETENCÍ


Chcete si prohloubit kvalifikaci v oblasti akademických dovedností?


Vyšší odborná škola sociálně právní ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zahajuje realizaci projektu: „Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí“.


Tento projekt je určen právě Vám, pedagogům vyšších odborných škol, působících na území hlavního města Prahy. Pomůže Vám zavést nové metody a formy práce a přiblížit výuku na Vaší škole výuce na vysokých školách.


Místo konání kurzu:

Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a


Dopravní spojení:

metro A Skalka, bus 177

metro B Opatov, bus 177

tram 22, 26 – zastávka Zahradní Město- sídliště


Kurzy začínají vždy v 15.30 a končí 18.45.


Program obsahuje sedm vzdělávacích modulů:


» vedení a hodnocení absolventské práce (20 vyučovacích hodin)
» práce se zdrojovou literaturou (12 vyučovacích hodin)
» výzkumné metody (28 vyučovacích hodin)
» prezentační dovednosti (18 vyučovacích hodin)
» tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů (20 vyučovacích hodin)
» mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe (18 vyučovacích hodin)
» fungování informačního systému v organizaci výuky na VOŠ – tento modul je pouze určen vedoucím pedagogickým pracovníkům VOŠ (8 vyučovacích hodin)


Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: marketa.snydrova@centrum.cz

Potvrzení Vaší přihlášky budeme zasílat na Vaši e-mailovou adresu.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu