Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

02.12.2014


Učební text: Sociální práce s osobami se zdravotním postižením

Autor: Vrtišková Marie, PhDr.

Vydavatel: Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze

Rok vydání: 2014

Rozsah učebního textu: 69 stran vč. příloh

Cena: 279,00 Kč


Obsah učebního textu:


Úvod

 1. Zdraví a nemoc
 2. Občané se zdravotním postižením v České republice
 3. Zdravotní postižení v historickém kontextu
 4. Terminologie a klasifikace zdravotního postižení
 5. Život se zdravotním postižením
 6. Socializace a sociální integrace osob se zdravotním postižením
 7. Rodina se zdravotně postiženým členem
 8. Mentální postižení (terminologie, etiologie, klasifikace, potřeby osob s mentálním postižením, komunikace, edukace, sociální péče)
 9. Tělesné postižení (terminologie, etiologie, TP a společnost, komunikace, architektonické bariéry, zásady přístupu k osobám s TP, rehabilitace, edukace, péče v rodině)
 10. Sluchové postižení (vývoj sluchu, vady a poruchy sluchu, komunikace, komunikační prostředky, technické pomůcky, edukace)
 11. Zrakové postižení (terminologie, etiologie, komunikace, edukace, speciální pomůcky, sociálně poradenská činnost)
 12. Vybrané sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
 13. Národní rada osob se zdravotním postižením
 14. Seznam použité a doporučené literatury
 15. Přílohy
sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu