Teorie a metody sociální práce I.

19.08.2013

Autor: PhDr. Marie Vrtišková, rok vydání 2009, VOŠSP, 202 stran, cena vč. DPH 350Kč


Studijní text je určený pro studenty oboru Sociální práce a oborů příbuzných, jejich pedagogům a všem pracovníkům v sociálních službách a v pomáhajících profesích.


Autorka se zabývá vývojem sociální práce jakožto oboru a jeho současným stavem v mnoha souvislostech jak vzhledem k platným právním předpisům tak především konkrétní reálné praxi. Neopomíná ani vysvětlení základní odborné terminologie. Nejdůležitější článek „sociálního pracovníka“ specifikuje nejen z hlediska jeho teoretických znalostí ale i osobnostních a etických předpokladů.Obsah:


1. Vývoj sociální práce jako oboru
2. Vzdělávání sociálních pracovníků a jejich profesionalizace
3. Základní terminologie
4. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
5. Typologie sociálních služeb podle cílových skupin
6. Ústavní péče
7. Teoretická východiska sociální práce
8. Etika v sociální práci
9. Osobnostní předpoklady pro výkon profese, syndrom vyhoření
10. Komunikace – rozhovor, pozorování
11. Vedení případu
12. Zátěžové životní situace – techniky vyrovnání se s náročnými situacemi
13. Krizová intervenceZpůsob objednání:  skola@vossp.cz

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu