Úloha Probační a mediační služby v českém trestním právu -

11.10.2013

Autor: JUDr. Josef Sklenička, rok vydání 2013, VOŠSP, cena vč. DPH 359Kč

 

Na trhu ojedinělou publikaci lze doporučit studentům sociálně právní problematiky a pracovníkům činným v oblasti probačních a mediačních služeb.


Autor popisuje účel probace, její právní rámec, organizaci a strukturu, také činnosti probačního úředníka v některých důležitých trestních věcech. Kapitoly obsahují vymezení cíle, specifikaci klíčových pojmů a kontrolní otázky. Text je čtivý a přehledný. Některé kapitoly jsou opatřený kazuistikou, aktuální soudní judikaturou a poznámkami.

 

 

Obsah:


1. Úvod
2. Pojem a účel probace
3. Právní rámec probačního institutu v České republice – vývoj
4. Organizace Probační a mediační služby
5. Pojem a účel dohledu probačního úředníka
6. Probační plán dohledu
7. Činnost probačního úředníka v některých důležitých trestních věcech

 • Nahrazení vazby zárukou, dohledem nebo slibem 

 • Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem 

 • Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem

 • Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za současného uložení dohledu

 • Domácí vězení

 • Obecně prospěšné práce

 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

8. Probační činnost a neziskový sektor
9. Plán rekodifikace trestního práva procesního v České republice
10. Závěr


Způsob objednání: skola@vossp.cz

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu