Senior v bezpečí – kurz pro seniory zdarma -

08.09.2017

Kurz se koná za podpory hlavního města Prahy, a to v rámci projektu „Celoměstské programy  podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017“.

 

Cíl kurzu:

  • Naučit seniory bránit se nepoctivým lidem (tzv. šmejdům, zlodějům, podvodníkům atp.).
  • Rozšířit povědomí seniorů o dnešní právní a finanční situaci.
  • Naučit seniory reagovat na aktuální problémy, se kterými se v dnešní době často setkávají.

Rozsah kurzu:

Kurz se skládá ze 3 bloků a bude probíhat ve 3 dnech ve 4 vyučovacích hodinách:

  • Domácí násilí (4 h)
  • Finanční gramotnost (4 h)
  • Právní problematika (4 h)

Termín konání kurzu:

Září – listopad 2017

1. Běh kurzu v termínech 2. Běh kurzu v termínech
Domácí násilí středa 20. 9. 2017 středa   4. 10. 2017
Finanční gramotnost čtvrtek 12. 10. 2017 pátek    13. 10. 2017
Právní problematika pátek 10. 11. 2017 pátek    24. 11. 2017


Popis programu studia:

Předměty studia jsou orientovány a aktuální tématiku problematiky domácího násilí na seniorech, finanční gramotnost seniorů a jejich správné zacházení s financemi v různých životních situacích, oblast právních záležitostí a schopnost seniorů orientovat se ve vybraných právních institutech.


V rámci předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, sociální, či finanční, nabídnou odborní lektoři posluchačům erudovanou pomoc při orientaci ve složitých životních situacích. Současně je povedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou tak, aby pomoc a služby, které jim jsou nabízeny, byly pro ně snadno dostupné a plnohodnotně využitelné.


Obsahem vzdělávacího programu budou 3 bloky (blok domácí násilí, finanční gramotnost a právo). Každý z těchto bloků bude v rámci programu vyučován v rámci 4 vyučovacích hodin. Na jejich tvorbě a výuce se bude podílet na danou problematiku specializovaný tým lektorů Vyšší odborné školy sociálně právní.


Celý kurz bude obohacen několika případovými studiemi.


Tematicky se kurzy přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase.


Posluchači na závěr kurzu obdrží Osvědčení o absolvování tohoto kurzu.Podrobný obsah bloků kurzu


  • Domácí násilí

Hlavní důraz v této části kurzu bude kladen na problematiku domácího násilí na seniorech. Seznámíme se s vymezením syndromu EAN, včetně základních znaků, a ochranou seniorů proti násilí a zlému nakládání z pohledu trestního práva. Přiblížíme si i organizace, u kterých v takových případech hledat pomoc.


  • Finanční gramotnost

Naučíme se porozumět základním finančním pojmům, zvážit nutnost případné půjčky, umět si spočítat veškeré náklady s ní související (pojmy: úvěr, RPSN, p.a., úvěrové riziko, inflace atd.). Vysvětlíme si základní operace s penězi (co je dluh, úrok; jak se platí kartou, složenkou; použití internetového bankovnictví; co je platební karta, debetní karta, kreditní karta atd.).


  • Právní problematika

Někteří senioři se stávají cílem nekalých praktik prodejců a obchodníků, proto se zaměříme na práva Vaše, tj. práva spotřebitele.

Ujasníme si postavení pronajímatele a nájemníka, jakož i jejich možností v problematice nájemního bydlení.

Zadlužení také bývá palčivým problémem. Uvedeme si postupy a možnosti v rámci exekučního a insolvenčního řízení ve smyslu tzv. osobního bankrotu. Seznámíme se i s novou úpravou dědického práva a dalšími možnostmi řešení majetkových záležitostí zejména v rámci rodiny.

Na závěr probereme oblast pracovněprávních vztahů, ohledně možností přivýdělku formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a postavení osob samostatně výdělečně činných.


Kontakt:

Štěpánka Kopřivová, sekretariát

e-mail: stepanka.koprivova@seznam.cz

tel. 272 661 202