Jahodovka k odkazu 17. listopadu 1989

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, je se svou dlouholetou tradicí ve vzdělávání v sociální práci a návazností na prvorepublikové zkušenosti, jedna ze vzdělávacích institucí, která v průběhu 65 let své novodobé existence učila zásadám podporující význam principů a hodnot člověka, dodržování lidských práv a respektu k jeho individualitě.


fotka - voška 89.jpg

Škola dostala 17. listopadem svobodu, která usiluje a rozvíjí svým profesním zaměřením u studentů a absolventů Jahodovky ochranu a podporu člověka v kontextu naplňování hodnot profese sociální práce (Preambule Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Memorandum sociálních pracovníků, apod.)

Škola vzpomíná na události v roce 1989, 17. listopad, jako na jeden z milníků v prosazení svobody, změny pohledu na hodnotu člověka, prosazení občanských práv a významu jedince pro společnost.


Využívejme historii k dalšímu poznávání a obhajobě individuální hodnoty člověka.


MY Z JAHODOVKY.

jahodovka - budova s nápisem.JPG

Sdílet