Ocenění studentů Jahodovky za jejich dobrovolnickou činnost

Jsme pyšní na naše studenty, kteří v dnešní náročné době, v rámci své praxe vykonávají dobrovolnickou činnost v různých zařízeních poskytujících sociální služby.


Z Psychiatrické nemocnice Bohnice dorazilo konkrétní poděkování a ocenění našich pěti studentů, o něž se s Vámi chceme podělit:

Vážený pane řediteli,

v současné době je v naší nemocnici na praxi 5 studentů Vaší školy. Ráda bych Vám poděkovala za studenty/stážisty, kteří se díky aktuální nelehké situaci stali v naší nemocnici dobrovolníky a obětavě se zapojili do péče o naše pacienty/klienty. Slyším na ně jen chválu a to mne těší právě proto, že jsou to budoucí sociální pracovníci. Pro mne jako garanta stáží sociálních pracovníků bylo při závěrečném rozhovoru přínosem znát jejich názory, připomínky i návrhy při přípravě stáží budoucích studentů/stážistů včetně toho jak nahlíželi na aktuální situaci zde z pohledu sociálního pracovníka i dobrovolníka.
Přeji Vám, Vašim kolegům i studentům hodně zdraví, i toho duševního, a spokojenost v této neklidné době.

Poděkování patří:
Krčulová Vanda
Šupková Cecílie
Bakovský Daniel
Netušilová Veronika
Roučová Nikol

Bc. Jitka Krůželová, DiS.
vedoucí zdravotně sociální pracovnice, Psychiatrická nemocnice BohnicePoděkování si zaslouží všichni naši studenti, kteří obětavě pomáhali nebo stále pomáhají klientům sociálních služeb, a svou činností tak usnadňují náročnou práci sociálních pracovníků a sociálních pedagogů.

dobrovolníci jahodovka.png

Sdílet