Přání studentů ke Světovému dni sociální práce

Světový den sociální práce 17.3.2020


V roce 1960 OSN vyhlásila Světový den sociální práce
(vždy třetí úterý v měsíci březnu) za podpory Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW), Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) a následně i Mezinárodní rady pro sociální péči (ICSW).

Smyslem dne je vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a jejího významného přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni.

Jahodovka se ke Světovému dni sociální práce 17.3.2020 hlásí v podobě přání od našich studentů všem sociálním pracovnicím a sociálním pracovníkům v ČR, kteří jsou nositeli hodnot a principů sociální práce.

Přejeme Vám vše dobré a děkujeme Vám za Vaši práci.

Přejeme Vám do dalšího období, v rámci mimořádné situace v ČR, sílu a víru, že špatné věci mají tendenci dopadat dobře.

MY Z JAHODOVKY.

video přání studenti jahodovka.png

Sdílet