Terénní pracovník, sociální pracovník a vedoucí NZDM

Místo výkonu:

Milovice

Typ pracovního poměru:

Pracovní smlouva 3x

Typ smlouvy:

Plný úvazek 3x

Kontakt:

MgA. Marta Zelenská
kontaktní pracovník
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Milovice
M: + 420 727 879 519
www.nzdmmilovice.cz

Nízkoprahový klub Milovice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozice terénního pracovníka, sociálního pracovníka a vedoucího nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.


Více v inzerátech:

Terénní pracovník

Sociální pracovník

Vedoucí NZDM