Organizace výuky ve školním roce 2020/2021

Denní forma

V oboru Sociální práce i Sociální pedagogika bude ve školním roce 2020/2021 probíhat výuka

denně podle daného rozvrhu.

Zápis ke studiu se pro oba obory uskuteční v úterý 1. září 2020. Podrobnosti budou uvedeny v

pozvánce ke studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné i elektronické

formě.

Kombinovaná forma

V oboru Sociální práce bude ve školním roce 2020/2021 probíhat výuka 1. ročníku vždy

v úterý od 8:00 do cca 18:30 hod. podle daného rozvrhu. Docházka musí být splněna na min.

75% z reálně odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční v úterý 1. září 2020. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke

studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné i elektronické formě.


V oboru Sociální pedagogika bude ve školním roce 2020/2021 probíhat výuka 1. ročníku vždy

v pondělí od 8:00 do cca 18:30 hod. Docházka musí být splněna na min. 75% z reálně

odučených hodin.

Zápis ke studiu se uskuteční v pondělí 7. září 2020. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce ke

studiu, kterou obdrží přijatí uchazeči týden před zápisem v tištěné i elektronické formě.

Přihláška ke studiu