Další úspěšná odborná konference v Jahodovce -

27.04.2018
deti_a_nasili_01

Dne 26. 4. 2018 se na Vyšší odborné škole sociálně právní Praha 10 (VOŠSP)  konala odborná konference, která byla tematicky zaměřená na domácí násilí páchané na dětech.  Konference se konala pod záštitou hlavního města Prahy, kterou přejala radní Mgr. Ing. Irena Ropková.

Jejím cílem bylo identifikovat domácí násilí jako velmi závažný společenský fenomén, přiblížit praktické zkušenosti odborníků, kteří pracují a citlivě pomáhají dětským obětem a současně sdílet dobrou praxi v oblasti práce  pachateli domácího násilí.

Konference se zúčastnilo více jak 200 zájemců z řad studentů, pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků a další odborné i laické veřejnosti. Nesla se ve velmi příjemné a důstojné atmosféře.

Ze zpětné vazby řady zúčastněných vyplynulo, že odborná konference byla velmi přínosná, a to zejména z hlediska množství informací a podnětů. Velmi pozitivní ohlasy byly k programu konference a její celkové organizaci.

Součástí konference byla doprovodná výstava „Hlasy v tichu“.Za organizátory:  Ing. Milan Johanis, ředitel VOŠSP  a Mgr. Lenka Lesařová, koordinátorka

deti_a_nasili_02

sipka

Video

Podívejte se na naše video
sipka

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu