Prohlášení o přístupnosti

Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.vossp.cz a webové stránky profesního institutu institut.vossp.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu s Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 9. 2019

Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito posouzení společností Endevel s.r.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte správci webu použitím formuláře pro https://www.vossp.cz/kontakt/

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte info@vossp.cz.