Povinné informace o subjektu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Jahodovka- Vyšší odborná škola sociálně právní

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena hlavním městem Prahou, jako příspěvková. Důvodem zřízení je zřízení instituce pro poskytování vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech vedoucích k dosažení vyššího odborného vzdělávání v oblasti sociální práce.

Zřizovací listina ke stažení.

3. Organizační struktura k 1. 12. 2018

organizacni-struktura-2018-12-01.jpg

zamestanci 1.png

4. Kontaktní spojení

Telefon – informace: 272 661 202, kontakty zde.

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800/44

Záběhlice

106 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800/44

Záběhlice

106 00 Praha 10

4.3 Úřední hodiny

Podatelna

  • Po-Čt 8:00 – 16:00 h
  • Pá 8:00 – 12:00 h

Studijní odd.

  • Po-Čt 7:45 – 8:00, 10:45 – 12:00, 15:00 – 16:00 h
  • Pá 10:45 – 12:00 h

4.4 Telefonní čísla

272 661 202 (Informace), další kontakty zde.

4.5 Číslo faxu

Organizace faxem nedisponuje.

4.6 Adresa internetové stránky: http://www.vossp.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

info@vossp.cz

4.8 Další elektronické adresy

reditel@vossp.cz

studijni@vossp.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo bankovního účtu: 43-5910360227/0100

6. IČO

61 385 395

7. DIČ

CZ61385395 – organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů zde.

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet pro 2018:

9. Žádosti o informace

http://www.vossp.cz/

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání – písemně do podatelny v úředních hodinách viz. body 4.2. a 4.3

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení organizace. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí,pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře

http://www.vossp.cz/pro-studenty

http://www.vossp.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předskolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy - školský zákon.

14.2. Vydané právní předpisy - Vyhláška o vyšším odborném vzdělání.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ke stažení zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenční smlouvy

Žádné.

16.2. Výhradní licence

Žádné.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.vossp.cz/o-nasi-skole/uredni-deska/vyrocni zpravy/